• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

/Files/images/1_klas/НУШ.jpg

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Закон України "Про освіту" wym-1611358893559

Закон України "Про загальну середню освіту" wym-1611358959056

Постанова від 21 лютого 2018 р. №87 “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» wym-1611359185014

Концепція Нової української школи wym-1611359262084

Наказ МОН України №268 від 21.03.2018 "Про затвердження типових освітніх та навчальних програм дл 1-2 класів закладів загальної середньої освіти" wym-1611428391161

Типові освітні програми розроблені під керівництвом О.Я.СавченкоР.Б.Шияна. wym-1611428441588

Щодо тривалості уроку в початковій школі. Лист МОН України від 02.04.2018 №1/9-190 "Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи wym-1611428341112

Рекомендації щодо оцінювання учнів 1-го класу НУШ wym-1611428601853

Рекомендації щодо оцінювання учнів 2-го класу НУШ wym-1611428652754

Рекомендації щодо оцінювання учнів 3-го класу НУШ wym-1611428998257

Рекомендації щодо заповнення класного журналу НУШ wym-1611428908237

Оновлнні рекомендації з ведення класного журналу НУШ wym-1611428809365

Інструкивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021н.р. wym-1611428506297


Просто про складне

Що варто знати батькам про Закон про освіту wym-1611359547788

Як батькам читати і розуміти Держстандарт для початкової школи wym-1611359615049

У перший клас за новими правилами wym-1611359805117


/Files/images/1_klas/Без названия (1).jpg

Завдання до теми «Між минулим і майбутнім» для 3-го класу НУШ wym-1611357445547

Завдання до теми «Способи пізнання» для 2-го класу НУШ wym-1611357531160

«Моє довкілля»: 4-й тиждень НУШ для першого класу wym-1611357596291

«Мої друзі»: 3-й тиждень НУШ для першого класу wym-1611357666614

Завдання до теми «Чарівні перетворення» для 3-го класу НУШ wym-1611429344800

Завдання до теми «Ідеї — винаходи — відкриття» для 2-го класу НУШ wym-1611429397096

Завдання до теми «Хочу — можу — треба» для 2-го класу НУШ wym-1611429442069

«Зимові свята»: 16-й тиждень НУШ для першого класу wym-1611429490203

Завдання до теми «Спільнота» для 2-го класу НУШ wym-1611429594462

«Пригоди крапельки»: 12-й тиждень НУШ для першого класу wym-1611429634971

«Мода»: 11-й тиждень НУШ для першого класу wym-1611429688252

«Мій/наш клас»: 2-й тиждень НУШ для першого класу wym-1611429735906


Школа, у якій буде приємно навчатися

Формула НУШ

Формула НУШ складається з дев'яти компонентів:

 • Формування компетентностей
 • Умотивований учитель, що має можливість розвиватися і свободу впроваджувати нові напрацювання
 • Ціннісне виховання
 • Автономія для шкіл
 • Трикутник партнерства учень-вчитель-батьки
 • Дитиноцентризм
 • Нова структура школи
 • Справедливий розподіл публічних коштів
 • Сучасне освітнє середовище

Педагогіка партнерства

Частиною формули НУШ є педагогіка партнерства, а саме трикутник учень-учитель-батьки. Передбачається, що родина має бути залучена до навчання дитини, співпрацювати з учителем. Він, у свою чергу, має стати для дитини другом.

Основні принципи педагогіки партнерства:

 • повага до особистості
 • доброзичливість і позитивне ставлення
 • довіра у відносинах
 • діалог — взаємодія — взаємоповага
 • розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв'язків)
 • принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність узяття зобов'язань, обов'язковість виконання домовленостей)

Безпечне і здорове освітнє середовище в Новій українській школі

Кабінет Міністрів затвердив план заходів з реалізації Національної стратегії безпечного і здорового освітнього середовища в Новій українській школі на 2021 рік.

Реалізувати Національну стратегію планується до 2024 року. На підставі визначених стратегічних цілей Кабінет Міністрів щороку затверджуватиме план заходів на наступний рік.

У 2021 році заходи з реалізації стратегії будуть спрямовані на забезпечення здоров’язбережувальної складової шкільної освіти, розвитку фізичної культури та посилення рухової активності дітей, здорового харчування, удосконалення медичного обслуговування в школах.

Окрема увага має бути приділена ефективному психологічному забезпеченню освітнього процесу.

Також планом передбачено підготовку педагогічних працівників до реалізації здоров’язбережувальної складової освіти.

У Міністерстві освіти зазначають, що здоров’язбережувальний компонент має реалізовуватися як під час вивчення різних предметів та інтегрованих курсів, так і під час перерв між заняттями.

Також для вчителів буде організовано тренінгове навчання щодо оволодіння навичками надання домедичної допомоги.

Одним із пріоритетів Національної стратегії є інклюзивне навчання. Тому планом заходів передбачено, що протягом 2021 року має бути розширено мережу інклюзивно-ресурсних центрів, проведено апробацію та визначено єдиний механізми супроводу учнів під час інклюзивного навчання.

/Files/images/1_klas/1 КЛАС.PNG

/Files/images/1_klas/2 КЛАС.PNG


1 клас НУШ - 2019-2020н.р.

/Files/images/1_klas/2019.jpg


Що таке і для чого Свідоцтво досягнень учнів НУШ

wym-1611355066669

/Files/images/1_klas/images.jpg


НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті.

НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

Докладніше про зміни

Реформу НУШ розраховано на роки, адже неможливо швидко змінити освітню традицію, що плекалася в Україні протягом десятиліть. Проте зміни вже розпочались, і Міністерство освіти і науки робить усе, аби вони були невідворотними.

Зокрема, у вересні 2017 року було ухвалено новий Закон “Про освіту”, який регулює основні засади нової освітньої системи, а у лютому 2018 року Кабінет Міністрів затвердив новий Державний стандарт початкової освіти. На черзі – ухвалення нового закону “Про загальну середню освіту”, який більш детально розкриє зміни, закладені реформою.

Основні засади реформи шкільної освіти та орієнтовний графік впровадження реформи викладено в Концепції Нової української школи. (English version). Там ви знайдете інформацію про цінності реформи (як-от орієнтація на учня, педагогіка партнерства, справедливе фінансування тощо), основні компетенції та візію, яким має бути випускник НУШ.

Також для інформування про перебіг реформи та її ключові позиції Міністерством освіти і науки у партнерстві з громадською організацією «Смарт освіта» було створено сайт «Нова українська школа».

Що змінюється для учнів?

Ключова зміна для учнів стосується підходів до навчання та змісту освіти. І ми у МОН переконані, що це – головне. Адже мета НУШ – виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини.

Замість запам’ятовування фактів та понять учні набуватимуть компетентностей. Це – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. Тобто формується ядро знань, на яке будуть накладатись уміння цими знаннями користуватися, а також цінності та навички, що знадобляться випускникам української школи у професійному та приватному житті.

Список компетентностей, яких набуватимуть учні, уже закріплено законом «Про освіту». Він створювався з урахуванням «Рекомендації Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя» (від 18.12.2006 р.):

· вільне володіння державною мовою;

· здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

· математична компетентність;

· компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

· інноваційність;

· екологічна компетентність;

· інформаційно-комунікаційна компетентність;

· навчання впродовж життя;

· громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

· культурна компетентність;

підприємливість та фінансова грамотність.

Державні стандарти можуть розширювати цей список.

Спільними для всіх компетентностей є так звані наскрізні вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Щоб набувати компетентностей, школярі навчаються за діяльнісним підходом – тобто частіше щось роблять замість того, щоб просто сидіти за партами і слухати вчителя. Концепція НУШ пропонує також впроваджувати інтегроване та проєктне навчання. Це сприяє тому, що учні отримують цілісне уявлення про світ, адже вивчають явища з точки зору різних наук та вчаться вирішувати реальні проблеми за допомогою знань з різних дисциплін.

Міністерством розроблено нову модель оцінювання учнів у межах Нової української школи. Тепер замість звичних табелів у кінці року учні перших класів отримують Свідоцтво досягнень. Оновлена модель ґрунтується на формувальному оцінюванні, яке дає можливість зробити висновки саме щодо процесу навчання, а не тільки результату (кількості помилок) та поступу учня.

А ще реформа – це про освітнє середовище. І це, насамперед, не техніка чи меблі. Хоча завдяки децентралізації фінансування шкіл збільшилося, і в багатьох навчальних закладах поступово оновлюється матеріально-технічна база.

Зміна освітнього середовища – це зміна ставлення до дитини: повага, увага до неї та прагнення знайти оптимальний спосіб для її ефективного навчання. Саме такою є Нова українська школа.

Що змінюється для батьків?

Один із принципів Нової української школи – партнерство, у тому числі – між школою та батьками. Батьки можуть створювати свої органи громадського самоврядування, а отже – впливати на освітній та виховний процеси.

Відтепер батькам легше контролювати фінанси школи. Усі навчальні заклади, які отримують публічні кошти (це, наприклад, бюджетні кошти та благодійні внески), зобов’язані оприлюднювати свій кошторис та інформацію про витрати. І батьки тепер можуть здійснювати перерахування благодійних внесків цілеспрямовано на школу, а не збирати готівкові кошти, які дуже складно обліковувати.

Співпраця між усіма учасниками освітнього процесу – учителів, учнів, адміністрацій та батьків – наріжний камінь, який допоможе досягти всіх інших результатів. Адже тільки так можливо втілити головну мету: змінити освітнє середовище, впровадити навчання для життя.

І врешті – зробити українську школу відкритою, цікавою та сучасною.


1 клас НУШ - 2018-2019н.р.

/Files/images/IMG_20200902_095835.jpg


Ми першокласники

Нова українська школа – ключова реформа Міністерства освіти і науки України. Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації людини в суспільстві.
Освітній простір вибудовувався навколо особистості. У такому просторі діти почувають себе затишно та радісно, мають можливість розвивати свої соціальні та академічні навички.
З цією метою педагогічним колективом створено для учнів 1 класу комфортні умови для навчання за стандартами Нової української школи. Облаштовані куточки для навчання, розвитку, ігор школярів згідно сучасних стандартів НУШ. Класна кімната оснащена мультимедійним комплексом, наборами розвивальних ігор, математичними планшетами, різними моделями та гербаріями.
Завдяки одномісним партам дислокація учнів у класі може бути легко змінена. Чимало занять відбуваються в групах. Щоб малюки краще контактували одне з одним, час від часу в цих групах відбуваються ротації.
Спілкування допомагає учням налаштуватися на правильний емоційний лад, тому зникає супротив до навчання. Якщо трапляється, що хтось із дітлахів втомився від роботи у колективі, він може усамітнитись. У класі маємо окремий куточок із м’яким пуфом, книгами та олівцями, де дитина може якийсь час займатися тим, що їй до душі.
Створене середовище забезпечує можливості дітям робити власний вибір, можливості для розвитку нових та удосконалення наявних практичних навичок, отримання нових знань, розвитку свого позитивного ставлення до інших.
Такі умови допоможуть першокласникам якнайкраще адаптуватися до навчання у школи.

Уряд опублікував новий Державний стандарт початкової освіти, за яким навчатимуться перші класи Нової української школи у наступному навчальному році

Документ розміщений на сайті Кабміну.

Зазначимо, що основна відмінність нового Стандарту – орієнтованість на здобуття учнями компетентностей, а не лише знань.

Завантажити документ можна за цим посиланням.


ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК в освітньому просторі школи

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/LEGO/tseglinok-kviten-2018-web.pdfПро затвердження методичних рекомендацій щодо адаптацїйного періоду учнів 1 класу НУШ

Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягненнь учнів 1 класу НУШ

Щодо скороченої тривалості уроків для учнів початкової школи

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи

Нова українська школа

Освіторія

Edera

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ілюстрований путівник

Роз'яснення МОН щодо ведення класного журналу в першому класі Нової української школи

Нормативні документи, програми, підручники для першого класу

Модельні навчальні програми. Тижні 1-33

Порадник для вчителя

Навчальні матеріали та методичні рекомендації для роботи з першокласниками в адаптаційний період

Календарно-тематичне планування (НУШ-2, матеріали створено вчителями пілотних шкіл Вінницької області)

Календарно-тематичне планування української мови 1 клас (за К.І. Пономарьовою)

Календарно-тематичне планування української мови 1 клас (за М.С. Вашуленком)

Календарно-тематичне планування з математики для першого класу (за С.О. Скворцовою)

Календарно-тематичне планування з математики для першого класу (за Н. Листопад)

Календарно-тематичне планування з математики для першого класу (за О. Гісь)

Помісячне планування математики в першому класі (І семестр, автор М. Барна)

Календарно-тематичне планування уроків за підручником “Я досліджую світ” (I семестр) Автори: Грущинська І. В., Хитра З. М., Дробязко І. І.

Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків інтегрованого предмета "Я досліджую світ" (НУШ-2, 7 годин на тиждень)

Орієнтовне календарне планування уроків курсу "Дизайн і технології" у 1 класі

Колекція інтерактивних завдань з математики, розроблених на платформі learningapps (розробники: О. Попкова та студенти Університету Ушинського та Ізмаїльського педагогічного університету)

Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 1. Частина 2. Частина 3. Частина 4» Уроки 1–121 (С.О.Скворцова, О.В.Онопрієнко)

Мистецтво 1 клас. Мультимедійні уроки

Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів першого класу

Примірний перелік засобів навчання першого класу НУШ

Методичні посібники щодо роботи з LEGO

Інформація для батьків про Нову українську школу

Джерело: https://kpo2016.jimdo.com/учителям-перших-класів-нуш/

Кiлькiсть переглядiв: 528

Коментарi